ReAttach

ReAttach is een kortdurende interventie die is gericht op het opheffen van belemmeringen die groei in de weg staan, het optimaliseren van ontwikkeling en activeren van nieuwe vaardigheden

ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De ReAttach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven.

ReAttach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denkopdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen en overtuigingen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.

Bij volwassenen kun je ReAttach zien als een sociaal cognitieve behandeling waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en geautomatiseerd.  We trainen optimale alertheid, sensorische integratie en het komen tot betekenisvolle samenhang. Onduidelijkheid en verwarring die veroorzaakt worden door een te grote detailgerichtheid maken plaats voor overzicht en inzicht. Dit heeft voordelen bij het organiseren en plannen, het sociaal communicatieve functioneren en het verwerken van sensorische prikkels. We meten dat de problemen in het dagelijks functioneren hierdoor sterk afnemen.

Hoe verloopt de therapie?

Voor de eerste behandeling en na de laatste behandeling word een vragenlijst ingevuld. .

De therapeut maakt gebruik van denkopdrachten en lichte ritmische aanrakingen van de handen ‘tapping’. Hierdoor vindt er regulering en op nauwelijks merkbare wijze verwerking plaats. Je wordt ontspannen en krijgt nieuwe inzichten.

ReAttach is een behandelvorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwars zit. De therapeut reguleert de spanning en emoties.  Terwijl er sprake blijft van een gedeelde aandacht vindt er activatie plaats van de sensorische integratie en verbetert de  connectiviteit in het brein. Onder deze optimale omstandigheden worden denkopdrachten gegeven die gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt, waarbij wordt toe gewerkt naar een actieve aanpak.

Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig voor een behandeltraject.

Filmpje met persoonlijke ervaringen hoe ReAttach werkt en wat het effect van de behandeling kan zijn.

Wat is sensorische integratie?

Voor wie is ReAttach geschikt?

Diverse psychische klachten kunnen behandeld worden bij volwassenen en bij kinderen. Je kunt hierbij denken aan

 • faalangst
 • hardnekkige negatieve denk- of gedragspatronen
 • terugkerende angsten en/of depressieve gevoelens
 • terugkerende relatieproblemen
 • stress en burn-out klachten
 • Bij chronische posttraumatische stressklachten is ReAttach zeer geschikt.

Doordat het niet nodig is om de traumatische gebeurtenissen opnieuw te herbeleven, wordt je niet meer blootgesteld aan de angsten en werkt ReAttach krachtig maar vriendelijk.

De effecten van ReAttach zijn:

 • Verbetering van spannings-  en emotieregulatie
 • Vermindering van vermoeidheidsklachten
 • Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
 • Vermindering van (beweeg)angst
 • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve aanpak
 • Verbetering in sociale interacties

ReAttach, als praten niet meer helpt…..

Voor meer informatie kun je Linda bellen op:

+31(0)6 246 13 279 of stel je vraag via het contactformulier

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.reattach.nl en lees meer over het werk en initiatief van Paula Weerkamp- Bartholomeus.

Door licht ritmische aanrakingen op beide handen (tapping) in combinatie met denkopdrachten, wordt de juiste informatie opgehaald en volgt er een nieuwe verwerking.